Wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniu

Stan techniczny budynku warunkuje cenę remontu oraz wykończenia. Szczególnie w przypadku mieszkań z wielkiej płyty betonowej czy cegły niezwykle ważna jest wymiana instalacji elektrycznej, hydraulicznej oraz gazowej, które ze względu na sposób wykonania mogą ulec awarii. Modernizacja instalacji elektrycznej w bloku umożliwi dostosowanie jej do współczesnych potrzeb i przepisów, m.in. do wymagań bezpieczeństwa pożarowego obiektu, a także do mocy zapotrzebowania przeciętnego gospodarstwa domowego.

Znaczenie bezpieczeństwa w wymianie instalacji elektrycznej

Modernizacja układu sieciowego jest kluczowa dla zapobiegania zagrożeniom takim jak zwarcia, które mogą prowadzić do poważnych obrażeń, uszkodzenia sprzętów RTV i AGD lub pożaru. Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniu zwiększa zatem bezpieczeństwo domowników i chroni mienie.

Regulacje prawne dotyczące remontów instalacji elektrycznej

Zgodnie z polskim prawem budowlanym, większość prac związanych z wymianą lub przebudową instalacji elektrycznej nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę ani zgłaszania w urzędzie, co ułatwia szybkie przeprowadzenie niezbędnych modernizacji. Wyjątkiem są obiekty zabytkowe lub znajdujące się na obszarach chronionych, gdzie wymagane jest uzyskanie stosownych pozwoleń oraz zgłoszenie prac wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków, aby zapewnić ochronę dziedzictwa kulturalnego podczas remontu układu sieciowego.

Jak wygląda wymiana kabli w mieszkaniach w bloku?

Remont w mieszkaniu nie tylko powinien obejmować zamianę instalacji aluminiowej na miedzianą, ale również zmianę kabli zasilających WLZ. W naszej ofercie dostępne jest bruzdowanie w betonie pod kable elektryczne z wykorzystaniem profesjonalnych narzędzi, dzięki którym ograniczymy rozprzestrzenianie się kurzu. Umożliwiamy również podłączenie rozdzielni, a także pomagamy w praktycznym rozmieszczeniu gniazd i włączników do oświetlenia, gdzie następnie przeprowadzany jest docelowy montaż ramek z przyciskami.

Koszt wymiany elektryki w bloku

W przypadku spalonej lub starej instalacji mamy do wyboru przeprowadzenie remontu lub jej całkowitą zmianę. W niektórych przypadkach ze względu na jej zły stan może się okazać, że potrzebne będzie wykonanie nowej, której koszty będą porównywalne ze stworzeniem nowych konstrukcji – często w tym przypadku chodzą również koszty demontażu.

Kryteria konieczności wymiany instalacji

Instalację elektryczną warto wymieniać, gdy jej wiek przekracza 20 lat, szczególnie jeśli skonstruowano ją z łatwo ulegających zniszczeniu przewodów aluminiowych. Obecnie preferowane są trwalsze i bezpieczniejsze przewody miedziane. Kolejnym sygnałem do wymiany są częste awarie takie jak wybijanie bezpieczników, co wskazuje na niewystarczającą zdolność obciążeniową starego systemu.

Ile trwa wymiana instalacji elektrycznej?

Proces modernizacji układu sieciowego zazwyczaj zajmuje kilka dni roboczych, co jest stosunkowo krótkim czasem, umożliwiającym szybki powrót do normalnego użytkowania mieszkania. Czas ten może jednak ulec wydłużeniu, zwłaszcza w przypadku szczególnie skomplikowanych lub rozległych projektów. Więcej informacji udzielają specjaliści MK Elektric z Łodzi.

Korzyści ekologiczne i ekonomiczne wynikające z wymiany instalacji elektrycznej

Modernizacja układu sieciowego nie tylko poprawia bezpieczeństwo i zwiększa funkcjonalność, ale również przynosi istotne korzyści ekologiczne i ekonomiczne. Wymiana przestarzałej instalacji elektrycznej na nowoczesne rozwiązania energetyczne pozwala na zmniejszenie zużycia energii, co przekłada się na obniżenie rachunków za prąd dla gospodarstw domowych.

Zachęcamy do przeglądnięcia naszej kompleksowej oferty, dzięki której modernizacja lub całkowita wymiana źródeł prądu w mieszkaniu w bloku zostanie wykonana w pełni profesjonalnie i w atrakcyjnych cenach. Sprawdź, co możemy Ci zaoferować! Zapraszamy do kontaktu!

Zadzwoń